Oct 16, 2019   9:06 a.m. Vladimíra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal of policies to improve business operations of company VUKI Inc. Bratislava, based on results of financial-economic analysis
Written by (author): Ing. Marek Chmelan
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. František Holler
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie činnosti podniku VUKI a.s. Bratislava, na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy
Summary:Cieľom diplomovej práce je použiť teoretické znalosti na finančno- ekonomickú analýzu podniku VUKI a.s., pomocou ktorej odhaľujeme nedostatky vo finančno- ekonomickej oblasti a následne predkladáme možné návrhy na zlepšenie. Diplomová práca obsahuje 4 kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na teoretické poznatky, konkrétne ide najmä o oboznámenie sa s finančnou analýzou podniku, úlohou finančnej analýzy, informačnými zdrojmi, ktoré sú potrebné na finančnú analýzu. Prvá kapitola je ďalej zameraná na teoretické znalosti analýzy „ex post“ a analýzu „ex ante“ a predstavenie podniku VUKI a.s.. Druhá časť obsahuje finančnú analýzu vo VUKI a.s. a ekonomickú interpretáciu analýzy. Tretia kapitola sa venuje návrhom, ktoré uskutočňujeme po finančnej analýze. V poslednej kapitole zhodnocujeme naše návrhy. Diplomová práca bola vypracovaná v rámci riešenia výskumného projektu VEGA 1/0218/16, ”Model implementácie controllingu ako nástroja riadenia, v skupine podnikov - stredné podniky strojárskeho a elektrotechnického priemyslu”.
Key words:finančná analýza, finančná situácia, podnik, ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited