Feb 21, 2020   4:17 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development of Software providing support for teaching the subject Programming of Industrial Controllers
Written by (author): Ing. René Šimora
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Opponent:Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Softvér pre podporu výučby predmetu Programovanie priemyselných regulátorov
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je vytvorenie softvéru pre podporu výučby predmetu Programovanie Priemyselných Regulátorov na Materiálovotechnologickej fakulte. Práca pozostáva zo šiestich kapitol. V 1. kapitole je analyzovaná problémová oblasť a sú spísané všetky požiadavky a špecifikácie. V 2. kapitole je na základe týchto požiadaviek a špecifikácií vytvorený návrh softvéru. Kapitola 3 pozostáva z implementácie softvéru na základe návrhu z predchádzajúcej kapitoly. V kapitole 4 je zdokumentované testovanie aplikácie. V 5. kapitole je spísaná príručka pre potreby predmetu. V kapitole 6 sú zhodnotené výsledky a prínosy práce. Možné problémy sú očakávané počas implementácie softvéru vzhľadom na náročnosť grafickej časti užívateľského rozhrania aplikácie. Softvér by sa mal stať stabilnou súčasťou výučby predmetu Programovanie Priemyselných Regulátorov.
Key words:regulátory, softvér, návrh, implementácia, testovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited