Apr 7, 2020   10:31 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Heating and air-conditioning control system of family house
Written by (author): Ing. Jozef Bošanský
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Regulácia vykurovacieho a klimatizačného systému rodinného domu
Summary:Cieľom diplomovej práce je navrhnúť reguláciu vykurovania a klimatizovania v systéme novostavby rodinného domu za účelom zabezpečiť požadovaný stav vzduchu v interiéri a udržiavať ho v požadovanej kvalite dlhodobo, nezávisle od pôsobenia faktorov vonkajšieho prostredia v danej lokalite, ako sú napr. teplota a vlhkosť vonkajšieho vzduchu, oslnenie, smer a rýchlosť vetra a pod., so zreteľom na druh stavebnej konštrukcie budovy a spôsob jej využívania. Rodinný dom má zrealizovaný rozvod technológie pre podlahové aj radiátorové kúrenie. Systém musí rozpoznať prítomnosť osôb v objekte a reagovať na požadované zmeny v nepravidelných obdobiach a v čo najkratšom čase. Regulovať teplotu v miestnostiach individuálne. Vedieť reagovať na poruchové stavy.
Key words:Regulácia, PARADOX, REX, Raspberry, UNIPI, IQRF

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited