Feb 17, 2020   1:54 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Big data in energetics
Written by (author): Ing. Jakub Kmeťko
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vrablecová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Veľké dáta v energetike
Summary:Inžinierska diplomová práca sa zaoberá problémom analýzy a spracovania veľkých dát v oblasti energetiky. Teoretická časť sa venuje analýze stavu a problémom v energetike, veľkým dátam, prístupom k ním a používaným technológiám. Teoretická časť ďalej zahŕňa analýzu a metódy prístupu k časovým radom, ako matematickým nástrojom na modelovanie pozorovaných javov a predikciu nasledovných hodnôt.
Key words:Veľké dáta, Energetika, Predikcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited