Jan 25, 2020   6:23 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Ergonomics Laboratory. Simulation method as an improvement tool for design process.
Written by (author): Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Opponent 1:doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Laboratórium ergonómie. Simulácia ako prostriedok skvalitnenia dizajnérskeho procesu.
Summary:Cieľom dizertačnej práce s názvom Laboratórium ergonómie. Simulácia ako prostriedok skvalitnenia dizajnérskeho procesu bolo zdôrazniť a dokumentovať význam simulačnej metódy vo vzdelávacom procese dizajnérov. Použitie metódy simulácie môže významným spôsobom prispieť ku skvalitneniu dizajnérskeho procesu navrhovania a následne ku skvalitneniu navrhovaných produktov z hľadiska ergonómie a princípov humánno-centrického navrhovania. Práca skúma preferované učebné štýly študentov dizajnu, vo vzťahu k efektívnemu prijímaniu informácií. Výskum sa opieral o metodológiu Empathic Experience Design, ktorého súčasťou bola realizácia simulačných a empatických cvičení. Cvičenia boli zamerané na dva okruhy zdravotných obmedzení: zrakové degenerácie a dyskinetické poruchy, pričom cieľom bolo navrhnúť vylepšenia produktov pre osoby s daným zdravotným znevýhodnením. Následne boli porovnané návrhy pred a po fáze absolvovania cvičení. Téma laboratórneho pracoviska ergonómie bola koncipovaná ako študijné a vedecko-výskumné pracovisko určené pre edukačný proces, výskum a aplikáciu jeho výsledkov v praxi. Súčasťou dizertačnej práce je návrh simulačnej pomôcky, ktorá simuluje telesné obmedzenie človeka, konkrétne tremor. Jedná sa o dyskinetickú poruchu, ktorého hlavným príznakom je tras, vyskytujúci sa pri ochoreniach Parkinsonova choroba a Esenciálny tras. Pomôcka je koncipovaná ako základ perspektívneho laboratórneho pracoviska.
Key words:laboratórium, simulačný oblek, dizajn, navrhovanie, tremor, esenciálny tremor, parkinsonova choroba, ergonómia, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited