17. 2. 2020  22:51 Miloslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Bc. Matúš Fornadeľ
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Oponent:Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:Predmetom záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť a podrobne spracovať architektonickú štúdiu s náležitosťami dokumentácie pre územné konanie Polyfunkčného bytového domu a následne vypracovať projekt pre stavebné povolenie. Riešený pozemok sa nachádza v mestskej časti Bratislavy – Dúbravka. V rámci širších vzťahov má riešený pozemok príjemnú lokalitu s dostačujúcim dopravným zabezpečením. Pri navrhovaní objektu som bral do úvahy vzťah k pozemku a k okolitým službám
Klíčová slova:Pavlač, Polyfunkčný bytový dom , Trapéz

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně