19. 2. 2020  17:43 Vlasta
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
Autor: Bc. Matúš Fornadeľ
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Oponent:Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
Abstrakt:Predmetom záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť a podrobne spracovať architektonickú štúdiu s náležitosťami dokumentácie pre územné konanie Polyfunkčného bytového domu a následne vypracovať projekt pre stavebné povolenie. Riešený pozemok sa nachádza v mestskej časti Bratislavy – Dúbravka. V rámci širších vzťahov má riešený pozemok príjemnú lokalitu s dostačujúcim dopravným zabezpečením. Pri navrhovaní objektu som bral do úvahy vzťah k pozemku a k okolitým službám
Kľúčové slová:Pavlač, Polyfunkčný bytový dom , Trapéz

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene