Apr 4, 2020   1:35 a.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Multifunction Gym
Written by (author): Bc. Martin Kadák
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
Opponent:Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multifunkčná telocvičňa
Summary:Multifunkčná telocvičňa, Nové Mesto, Bratislava Multifunkčná telocvičňa je situovaná v športovom areály kampusu Mladá garda v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. V areáli sa severne od riešeného objektu nachádza nekrytá atletická dráha a futbalové ihrisko, západne tu zachovávame dve volejbalové ihriská. Telocvičňa tak dopĺňa športový areál, kde doteraz chýbalo kryté športovisko s množstvom rozličných športov. Okolie budovy je doplnené o workout ihrisko a lezeckú stenu, ktorá je situovaná na východnej fasáde vedľa hlavného vstupu a svojou dominantnou výškou podtrháva význam čelnej fasády. Pred budovou sa taktiež nachádza pohotovostné parkovisko. Hlavnou myšlienkou pri návrhu bolo zasadiť objemný tvar multifunkčnej telocvične do centrálnej pozície smerom k športovému areálu, ale aj v rámci riešeného objektu, kde sa následne okolo hlavnej haly vyskladala kompozícia so situovaním doplnkových priestorov. Tieto prvky obklopujúce hlavnú halu sú dva cez seba kladené oceľové rámy, ktoré sú z jednej aj druhej strany zakončené ako konzoly. Svojim presahom a výrazom prezentujú odlišnú funkciu, ako vo zvyšku budovy. Budova sa svojím tvarom líši od existujúceho študentského domova mladej gardy zámerne. Dôvodom odlíšenia od existujúcej zástavby je využiteľnosť telocvične, nielen pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Blízky kontakt medzi historickou budovou a novo navrhnutou stavbou je zjemnený separačnou zeleňou medzi areálom športu a študentským domovom, čím sa mierni vnímanie kontrastu.
Key words:multifunkčná telocvičňa, Mladá garda, konzola, lezecká stena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited