Jan 21, 2020   1:34 a.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Polyfunctional Residential Building
Written by (author): Bc. Diana Glončáková
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Opponent:Ing. arch. Andrej Maciak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom
Summary:Súhrn Zadanie bakalárskej práce znie: Polyfunkčný bytový dom. Téma, s ktorou sa v našich podmienkach stretávame pomerne často. Jej rôzne podoby zaplavujú architektonické fóra. K dispozícií máme preto, nie len množstvo viac, či menej inšpiratívnych príkladov, ale aj dostatok odbornej literatúry. Aj napriek tomu je problematika bakalárskej práce veľmi náročná a vyžaduje si podrobnú analýzu. Výraz „polyfunkčný bytový dom“ v sebe ukrýva dve základné zložky: služby a bývanie. Práca sa preto snaží vyjadriť názor na ich spoločné prepojenie a fungovanie, presne prispôsobené danej lokalite. Analýzy vykreslia Dúbravku ako rozporuplné a kontrastné miesto. Od rušnej osi mestskej časti, električkovej trasy a cesty, sa okolie mení. Prechádzame cez panelovú výstavbu, rodinné domy až po prírodné prostredie. Zadaný pozemok stojí ma pomyselnej hranici, niekde medzi občianskou vybavenosťou a bývaním v panelových domoch. Pozemok v súčasnosti nemá žiadne využitie. Veľká časť práce sa preto sústredila na analyzovanie prostredia a hľadanie rôznych typov priestorov. Samotný novo navrhovaný polyfunkčný objekt sa snaží maximálne reagovať na okolitú zástavbu a používanie územia, rešpektuje svažitosť terénu. Prevýšenie umožňuje objekt umiestniť nižšie od rušnej Saratovskej ulice. Tým vzniká zaujímavý chránený priestor- park. Výsledky analýz sa potom premietajú do modelovania samotnej architektúry stavby. Delia ju na rôzne typy priestorov určené rôznym používateľom. Prízemie s presklenou fasádou tvoria služby, ktoré môžu spríjemniť chvíle návštevníkom parku. Nad nimi sa nachádza funkcia bývania. Návrh sa snaží vytvoriť možnosti- priestory na stretávanie sa obyvateľov bytov, na vytvorenie komunity. Preto sa stáva dominantnou plochou polo súkromný exteriérový priestor na prvom nadzemnom poschodí. Architektúra objektu sa usiluje prostredie zharmonizovať. Zmenšiť kontrast medzi existujúcou rôznorodou zástavbou. Fasáda domu je preto jednoduchá. Obklad zvýrazňuje vertikalitu stavby, naopak dynamický horizontálny prvok polo súkromného priestoru ruší monotónnosť kompozície. Vo vnútri je budova, čo najviac rôznorodá. Zložená z bytov rozličných veľkostných kategórií. Skelet stavby umožňuje vytvoriť variabilné priestor. Byty sa dajú jednoducho prispôsobiť podľa potreby používateľov. Flexibilita, funkčná náplň a architektonicky atraktívne prostredie má zabezpečiť funkčné a ekonomicky udržateľné prostredie. Návrh rešpektuje zásady a ciele stanovené v počiatočných analýzach. Ich zosúladenie s prírodnými prvkami a špecifickým prostredím mestskej časti Dúbravka vytvára jedinečný architektonický objekt.
Key words:polyfunkčný bytový dom, bývanie, komunita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited