21. 1. 2020  18:25 Vincent
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bytový dom
Autor: Ing. Martin Kosák
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom
Abstrakt:Účelom tejto bakalárskej práce je návrh bytového domu, ktorý sa bude nachádzať v meste Piešťany. Bakalárska práca sa skladá z troch častí: technológie stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a zo statiky. Pre časť technológia stavieb je výstupom projekt organizácie výstavby, časový plán a technologický predpis. Technologický predpis sa zaoberá realizáciou EPDM hydroizolácie plochej strechy. Časť konštrukcií pozemných stavieb pozostáva z výkresovej časti a technickej správy. Statika pozostáva z technickej správy, výkresovej časti a z výpočtu výstuže pre stropnú dosku.
Klíčová slova:EPDM, hydroizolácia, bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně