Feb 28, 2020   8:47 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Martin Kosák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Účelom tejto bakalárskej práce je návrh bytového domu, ktorý sa bude nachádzať v meste Piešťany. Bakalárska práca sa skladá z troch častí: technológie stavieb, konštrukcií pozemných stavieb a zo statiky. Pre časť technológia stavieb je výstupom projekt organizácie výstavby, časový plán a technologický predpis. Technologický predpis sa zaoberá realizáciou EPDM hydroizolácie plochej strechy. Časť konštrukcií pozemných stavieb pozostáva z výkresovej časti a technickej správy. Statika pozostáva z technickej správy, výkresovej časti a z výpočtu výstuže pre stropnú dosku.
Key words:EPDM, hydroizolácia, bytový dom, projekt organizácie výstavby, technologický predpis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited