Apr 6, 2020   7:24 a.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transformation of new city center of Brno
Written by (author): Ing. arch. Andrea Šeligová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Kornel Kobák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Transformácia nového mestského centra Brna.
Summary:Úlohou mojej diplomovej práce bolo spracovať urbanistickú štúdiu pre novo navrhovanú časť širšieho centra mesta Brna. Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť mestskú zónu s vlastnou identitou a kvalitným verejným priestorom slúžiacim pre obyvateľov a návštevníkov. Koncept môjho návrhu pozostáva z vytvorenia blokov kompaktnej polyfunkčnej zástavby s obchodným parterom pre vytvorenie ulíc s aktívnym verejným životom. Na základe väčších rozmerov blokov sa vo vnútri vytvorí uvolnenejśí poloverejný priestor vnútrobloku, v ktorom je navrhnutá zástavba bodových bytových domov s vyšším štandardom bývania. Hlavným verejným priestorom návrhu je aktívne nábrežia po obidvoch stranách rieky s viacerými pešími prepojeniami cez vodu. Súčasťou je promenáda, schodové sedenie pri rieke a viaceré spevnené plochy slúžiace pre športové a voľno časové aktivity.
Key words:Urbanizmus, Nábrežie, Mestské centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited