Jan 25, 2020   5:55 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Wakeboard design for beginners with a rope tower study
Written by (author): Mgr. art. Daniel Urbán
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Opponent:akad. soch. Josef Sládek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dizajn wakeboardového náčinia pre začiatočníkov so štúdiou lanovej veže
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť nový dizajn wakeboardovej hrazdy a vypracovať štúdiu veže vo vlekovom parku v Štúrove, do ktorého je môj návrh primárne určený. Hlavnou náplňou športového náčinia je jeho funkcia, bezpečnosť, univerzálnosť, ergonómia, komfort, spoľahlivosť, rozobrateľnosť pri používaní. Ergonómia náčinia je navrhnutá s prihliadnutím k potrebám viacerých kategórií wakeboardových športovcov, vzhľadom na ich úroveň skúseností, ako aj pre rekreačných používateľov vodných doskových športov vo vonkajšom prostredí. Univerzálnosť vypracovaného dizajnérskeho riešenia umožňuje použitie produktu na rôznych vodných plochách, ktoré disponujú pohonnou jednotkou. Súčasťou diplomovej práce je vypracovaná štúdia reverznej vlekovej veže naväzujúca na spoločné základné bionické tvary a krivky okolitého prostredia vlekového parku.
Key words:wakeboarding, wakeboard, wakeboardové náčinie, viazanie, hrazda, prilba, vesta, rukavice, okuliare, veža, vlekový systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited