Jan 20, 2020   9:17 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Performance Testing of SIP Infrastructure
Written by (author): Bc. Maroš Krajňak
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Kavacký, PhD.
Opponent:Ing. Erik Chromý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výkonnostné testovanie SIP infraštruktúry
Summary:Cieľom bakalárskej práce je popísanie metodológie na testovanie SIP infraštruktúry a aj samotná realizácia výkonnostných testov pomocou open-source testovacieho nástroja. Práca popisuje teóriu, ktorá sa týka samotného SIP protokolu. Zaoberá sa popisom SIP architektúry, správ, odpovedí, protokolov, ktoré súvisia s danou témou. Práca zahŕňa komunikáciu cez rôzne SIP servery, ako aj jednoduchú výmenu správ medzi volajúcimi. Takisto sa venuje metrikám, ktoré sa používajú pri testovaní SIP serverov. Ďalej je uvedený open-source testovací nástroj, ktorý sme použili pri testovaní, ako aj softvér na zaznamenávanie výkonu servera. V závere je uvedená testovacia topológia, použité príkazy a samozrejme výsledky, ktoré sú spracované v grafoch.
Key words:SIP, SIPp, server, testovanie, výkon

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited