Jan 26, 2020   3:26 p.m. Tamara
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web Application for Visualization and Control of a Three-Level Hydraulic System in JavaScript
Written by (author): Bc. Zdenko Skalický
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Opponent:doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Webová aplikácia pre vizualizáciu a riadenie trojhladinového hydraulického systému v jazyku JavaScript
Summary:Cieľom práce je vytvoriť webovú aplikáciu v jazyku javascript s pomocou implementácie websocketu v jazyku MATLAB, ktorý bude slúžiť na ovládanie troj-hladinového hydraulického systému. Pomocou aplikácie bude možné ovládať vzdialene systém a prezerať aktuálne správanie v sústave prostredníctvom webového prehliadača a 3D modelu sústavy. Práca ďalej obsahuje detailnú realizáciu projektu ako aj analýzu existujúcich riešení, opisom technológií a úvode do tématiky.
Key words:Matlab, Trojhladinový hydraulický systém, Javascript, Webová aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited