Dec 14, 2019   2:47 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of arrangements for managers time-management application principles in ZTS-KABEL, s. r. o.
Written by (author): Bc. Samuel Janík
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre aplikáciu princípov časového manažmentu riadiacich zamestnancov v spoločnosti ZTS-KABEL, s. r. o.
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť opatrenia pre aplikáciu princípov time manažmentu riadiacich zamestnancov v spoločnosti ZTS-KABEL, s. r. o.. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami ohľadom time manažmentu a jeho podkategóriami, ktoré sú základom pre správne využívanie času. Nasledujúca kapitola sa zaoberá cieľom a metodikou prieskumu, ktorý bol realizovaný pomocou dotazníka a snímky pracovného dňa. Predposledná kapitola je venovaná návrhom pre aplikáciu princípov time manažmentu v spoločnosti. Záver bakalárskej práce je venovaný zhodnoteniu jednotlivých návrhov a nákladov na ich implementáciu.
Key words:časový manažment, zlodeji času, plánovanie, priority

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited