Dec 11, 2019   6:14 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal and creation of a web portal for cooperation of universities with industry
Written by (author): Bc. Martin Jirkovský
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Opponent:Ing. Miriam Iringová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou
Summary:JIRKOVSKÝ, Martin: Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.; Trnava MTF STU, 2019. Cieľom bakalárskej práce je tvorba webového portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nutné analyzovať procesy a definovať katalóg požiadaviek. V ďalších častiach je nutné vytvoriť UML diagramy a vykonať dátovú analýzu pre následné vytvorenie SQL databázy. V poslednej časti sa budem zaoberať návrhom a implementáciou používateľského rozhrania pomocou vývojového prostredia NetBeans IDE 8.2.
Key words:MySQL, PHP, databáza, webový portál

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited