Dec 14, 2019   10:15 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal and implementation of an information system for an industrial enterprise - maintenance module
Written by (author): Bc. Michal Šrámek
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Opponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba
Summary:Michal Šrámek: Návrh a implementácia informačného systému pre priemyselný podnik – modul údržba. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo-technologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF). Vedúci záverečnej práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnutie a čiastočná implementácia informačného systému pre priemyselný podnik. Je zložená z nasledovných častí: úvod, analýza súčasného stavu, analýza používateľských požiadaviek na systém, dátová analýza a čiastočná implementácia vybraných modulov navrhnutého systému v programovacom jazyku JavaScript a rozhrania webovej databázy v Microsoft SQL Management Studio.
Key words:ASP.NET, Databáza, UML

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited