Feb 18, 2020   7:08 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Bc. Jaroslav Prokop
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Opponent:Ing. Ján Hollý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Obsahom nasledujúcej bakalárskej práce je vypracovanie projektu pre realizáciu stavby bytového domu v meste Pezinok v časti Starý Dvor, nachádzajúci sa v okrajovej časti mesta. Bytový dom pripomína z architektonického pohľadu spojenie hmôt dvoch kvádrov, pričom z horného kvádra pretŕčajú previnuté konštrukcie v podobe balkónov a loggií. Tieto previnuté časti umožňujú insoláciu interiéru v zimnom období a tienenie v letnom období. Z objektu je možno vidieť časť mesta v blízkom okolí a vinice, ktoré sú symbolom mesta. Objekt obsahuje štyri nadzemné podlažia s dvanástimi bytovými jednotkami a jedno podzemné podlažie s pätnástimi parkovacími miestami, plynovou kotolňou a skladovacími priestormi. Bytové jednotky sú jednoizbové až štvorizbové, čo znamená bytový dom je vhodný pre účel bývania aj pre rodiny s dvomi deťmi. Stavba je vybudovaná v pasívnom energetickom štandarde a z tepelnofyzikálného hľadiska spĺňa požiadavky hodnôt tepelnotechnických noriem platných od roku 2016. Status pasívneho domu je nadobudnutý aj vďaka rekuperačnej jednotke na spätné získavanie tepla z použitého vzduchu. V tomto objekte prináleží jedna rekuperačná jednotka na jednu bytovú jednotku a výkon rekuperačných jednotiek je podmienený objemami priestorov jednotlivých bytových jednotiek.
Key words:bytový dom, stavba, stavebné dielo, Pezinok, konštrukcia, architektúra, norma, projekt pre realizáciu stavby, tepelná technika, strecha, terasa, obvodová stena, výstavba, podlažie, schodisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited