Feb 17, 2020   1:06 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Bc. Dávid Furcoň
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Bosák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:FURCOŇ, Dávid: Bytový dom. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD., Bratislava. 2019. s. Predmetom bakalárskej práce bolo navrhnúť bytový dom s polyfunkciou, ktorý bude vyhovovať požiadavkám tepelno-technickým, akustickým, statickým, architektonickým, typologickým, a tiež požiadavkám z hľadiska požiarnej bezpečnosti.Záverečná práca obsahuje textovú časť, prílohovú časť, ktorá sa skladá zo sprievodnej správy, technickej správy, výpisu okien, dverí, zámočníckych i stolárskych výrobkov a výkresovej dokumentácie, spracovanej na úrovni realizačného projektu. Bytový dom je situovaný v centre obce Matiašovce. V blízkosti sa nachádza budova materskej školy i dominanta obce gotický kostol, preto bolo potrebné citlivo navrhnúť a umiestniť objekt na pozemok. Navrhovaný objekt pozostáva zo šiestich nadzemných podlaží, z čoho dve sú ustupujúce, kde sú nadštandardné byty s terasami. Parkovanie je riešené v podzemnej časti objektu aj na susednej parcele. Na prízemí sú navrhnuté priestory na prenájom a spoločné priestory. Objekt je na rovinatom teréne a hlavnú komunikáciu obce spája s objektom lávka pre pešiu dopravu.
Key words:Bytový dom, Polyfunkcia, Architektúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited