Feb 18, 2020   9:06 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Bc. Dominik Suhrada
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Opponent:Ing. Ján Hollý
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:SUHRADA, Dominik: Bytový dom. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD., Bratislava. 2019. 196 s. Bakalárska práca poskytuje komplexné riešenie stavby trojposchodového pavlačového bytového domu. Projekt stavby je rozpracovaný do formy realizačného projektu a cieľom je riešenie navrhovaných konštrukcií. Súčasťou projektu je architektonické stvárnenie budovy a dispozičné riešenie jednotlivých priestorov. Kostru práce tvorí sprievodná a technická správa so základnými informáciami a údajmi o objekte, popisom konštrukcií a technológie vyhotovenia od zemných a výkopových prác až po dokončovacie procesy. Jadro práce tvorí výkresová projektová dokumentácia na úrovni realizácie. V prílohovej časti sa nachádzajú výpisy stolárskych, klampiarskych a zámočníckych prác, výpis okien a dverí, výpis stavebných úprav pre typické podlažie, výpis skladieb vrstiev konštrukcií a podláh, tepelnotechnické posudky vybraných konštrukčných detailov na minimálnu povrchovú teplotu a energetické hodnotenie budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. V závere práce je zhodnotenie navrhnutého projektu.
Key words:Bytový dom., Architektúra., Stavba., Projekt.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited