Dec 15, 2019   1:28 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bridge at Svrčinovec - alternative construction by cast-in-situ balanced cantilever method
Written by (author): Ing. Peter Jánošov
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Prítula, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Most pri Svrčinovci - alternatíva výstavby letmou betonážou
Summary:Cieľom mojej práce bolo navrhnúť jeden z dvoch paralelných cestných diaľničných mostov ponad údolie Šlahorovho potoka severne od obce Svrčinovec ako súčasť novobudovaného severného diaľničného spojenia diaľnice D3 spájajúceho Poľsko a Slovenskú republiku. Most je riešený ako samostatne stojaca konštrukcia s dvoma jazdnými pruhmi, ktoré sú za bežnej prevádzky navrhnuté ako jednosmerné v smere do Skalitého. Diplomová práca sa zameriava na návrh a postup výstavby mosta s využitím technológie letmej betonáže. Úlohou bolo komplexné navrhnutie mostnej konštrukcie od dispozície samotného mosta (počet polí, typ piliera, dĺžka rozpätí polí), spodnej stavby (založenie a návrh piliera) až k návrhu hornej stavby vrátane jej geometrie, návrhu predpätia a postupu výstavby hornej stavby. Následne boli tieto návrhy zapracované do grafickej podoby, statického výpočtu a technickej správy.
Key words:postup výstavby, most, letmá betonáž, predpätie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited