Apr 6, 2020   7:28 a.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mountain hotel
Written by (author): Ing. Ján Jablonický
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Opponent:Ing. Daniel Urbán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Horský hotel
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bol projekt Horského hotela v Tatranskej Lomnici určený na realizáciu stavby. Práca sa člení na celok textový a grafický. V textovej časti je popísané technické riešenie projektu ako aj akustická simulácia konferenčnej miestnosti, a tepelno-technické posúdenie objektu. Stavba je navrhnutá na okraji obce tatranská Lomnica. Jedná sa o objekt s jedným podzemný a štyrmi nadzemnými podlažiami. Na 1.PP je welnes a technické miestnoti, 1.NP spoločenské miestnosti, vyššie podlažia slúžia na ubytovanie hostí. Nosný systém objektu je pozdĺžny stenový zo železobetónových stien. Zastrešenie objektu je riešené šikmou strechou. Vypracovaním práce som si osvojil prblematiku návrhu daného typu budovy z pohľadom na komplexné riešenie.
Key words:akustické posúdienie, realizačný projekt, Horský hotel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited