Feb 18, 2020   8:43 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Planning with risk consideration
Written by (author): Ing. Martina Žlnayová
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Opponent:Ing. Marián Hrehuš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Projektovanie so zohľadnením rizík
Summary:Diplomová práca sa zaoberá vyvinutím optimálnej architektúry z pohľadu spoľahlivosti a ceny v dvoch variantoch. V úvodnej časti sa popisuje pojem riziko, analýza rizika. Ďalej sa vykoná prehľad metód analýzy rizika zlyhania systému. V jadre je úlohou navrhnúť model systému v jazyku AADL. Na základe, ktorého sa potom aplikujú metódy analýzy rizika na vyvinuté modely. V záverečnej časti sa vykonajú analytické úlohy, kde sa vyberie výhodnejšia optimálna architektúra a navrhne sa zoznam náhradných dielov na dobu životnosti systému.
Key words:model systému, spoľahlivosť, riziko, metódy analýzy rizík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited