Nov 18, 2019   0:22 a.m. Eugen
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Effects of selected nanomaterials on the environment
Written by (author): Bc. Renáta Števuľová
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:Ing. Kamil Kerekeš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vybraných nanomateriálov na životné prostredie
Summary:V dnešnej modernej dobe sa rieši veľa otázok, ktoré sa týkajú možnej toxicity rôznych nanomateriálov na životné prostredie. Cieľom teoretickej časti mojej bakalárskej práce preto bolo načrtnúť problematiku toxicity nanomateriálov na životné prostredie. V praktickej časti práce som sa zamerala konkrétne na nanočastice na báze ZnO. Testy toxicity som aplikovala na rastlinu Sinapis alba (horčica biela). Sledovala som klíčivosť tejto rastliny pri rôznych koncentráciách ZnO, priemernú dĺžku koreňov a zisťovala som stupeň inhibície rastu koreňov. Z testov, ktoré som uskutočnila som dospela k záveru, že so zvyšujúcou sa koncentráciou ZnO sa dĺžka koreňov zmenšuje, čiže sa zvyšuje inhibícia rastu.
Key words:nanomateriály, oxid zinočnatý, ekotoxicita, klíčivosť, inhibícia rastu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited