Jan 20, 2020   7:07 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Microplastics - the problem of the present?
Written by (author): Bc. Marián Kuchár
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikroplasty - problém súčasnosti?
Summary:Napriek všeobecnému povedomiu ľudí o problematike likvidácie plastov a narábania s plastovým odpadom sa dnes stále venuje nedostatočná pozornosť téme, týkajúcej sa sekundárneho dopadu plastového odpadu na životné prostredie, v podobe napr. mikroskopických častíc – mikroplastov. Prvá časť práce sa preto venuje teoretickým poznatkom, doposiaľ nadobudnutých, v oblasti danej problematiky mikroplastov. Práca podrobne popisuje hlavné zdroje mikroplastov, ich dopad na niektoré zložky prostredia a v konečnom dôsledku aj ich spôsoby analýzy. Ďalšia časť práce je venovaná prevedeniu experimentu kontaminácie kreviet, za účelom získania praktických výsledkov, konkrétne behaviorálneho testu, ako výsledok dopadu mikročastíc na daný organizmus. Popritom sa realizovali aj sorpčné testy mikropolutantov (liečiv a drog) na povrch skúmaných mikroplastov (PS). Podstatou tejto práce bolo jednak priblížiť aktuálny stav našej planéty, vo vzťahu k mikroplastom a dopomôcť k lepšiemu pochopeniu ich spôsobov prieniku do životného prostredia a následného dopadu na všetky jeho živé zložky.
Key words:analýza mikroplastov, mikroplasty v životnom prostredí, mikroplasty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited