Jan 24, 2020   5:49 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automation of bank software testing system
Written by (author): Ing. Martin Priganc
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Bisták, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Gula
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizácia testovacieho systému programového vybavenia bánk
Summary:Cieľom práce bolo automatizovať testovací systém programového vybavenia bánk a teda odstránenie ľudského faktora. Vzniknuté problémy sme riešili písaním Groovy skriptov. Napísali sme skript pre udržiavanie tokenu pre prihlásenie, podpisovanie GRID kartou, SMS kľúčom, nájdenie najbližšieho pracovného dňa a iné. Keď sme sa dostali do stavu kedy testy boli samostatné, využili sme ešte Jenkins pre úplne zautomatizovanie aj spúšťania testov. Na záver jednoduchým python kódom dostávame hlásenia o stave systému emailom v prehľadom exceli, kde vieme dáta jednoducho spracovať do grafickej formy. Cieľ považujeme teda za splnený a tento systém vie nájsť široké využitie pri testovaní bankových systémov.
Key words:automatizácia, Groovy, Jenkins

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited