Jan 24, 2020   5:18 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Communication Services Through WebRTC Technology
Written by (author): Ing. Matúš Ivan
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Kavacký, PhD.
Opponent:Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komunikačné služby prostredníctvom rozhrania WebRTC
Summary:Diplomová práca sa zameriava na oblasť komunikácie v reálnom čase cez web prostredníctvom prehliadačov s rozhraním WebRTC. Analyzuje všetky technické komponenty platformy WebRTC a jej možné využitie v tradičných VoIP sieťach a možnosti implementácie prostredníctvom protokolu SIP. V Druhej časti práce bol navrhnutý funkčný VoIP/SIP server s možnosťou pripojenia klasických SIP klientov a aj WebRTC klientov s využitím SIP signalizácie. V poslednej časti práce sme testovali rôznych SIP WebRTC klientov spolu s klasickými SIP klientmi v rozličných prípadoch použitia a analyzovali sme proces výmeny dát a podpory pre jednotlivé protokoly. Zistené výsledky sme opísali a vyhodnotili.
Key words:WebRTC, SIP, Kamailio

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited