Oct 26, 2020   5:12 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Proposal of a Non-Public Telecommunication Network for a Medium-Sized Company
Written by (author):
Ing. Dávid Lebovský
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh neverejnej telekomunikačnej siete pre stredne veľkú firmu
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť návrh neverejnej telekomunikačnej siete s príslušnými zariadeniami a návrhom použitých technológií. V prvých kapitolách sa píše o histórii počítačových sietí a o topológiách, ktoré sa dodnes používajú. V tejto časti sme sa venovali aj hrozbám a vírusom, ktoré sú dnes najväčším postrachom firemných sietí. Vo štvrtej kapitole sme si definovali požiadavky zákazníka. V piatej sme sa dostali k popisu potrebných zariadení. Šiesta kapitola sa venuje štruktúre Active Directory a jej tvorbe. V siedmej sa nachádza tabuľka porovnaní zabezpečovacích softvérov. Ôsma kapitola sa zaoberá emailovými servermi a deviata sieťovými úložiskami. V desiatej kapitole je návrh celej štruktúry, ktorú ak pospájame, vznikne celistvý celok konečného návrhu. Jedenásta kapitola je cenová ponuka na daný projekt.
Key words:
návrh siete, zabezpečenie, virtualizácia serverov, prepojenie pobočiek

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited