Jan 21, 2020   1:39 a.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring and Analysis of SIP Traffic
Written by (author): Ing. Ján Pazdera
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Matej Kavacký, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie a analyzovanie SIP prevádzky
Summary:Účelom diplomovej práce je naštudovať nástroje pre monitorovanie a analyzovanie SIP prevádzky a navrhnutie siete, ktorá pozostáva z vybraného monitorovacieho nástroja, SIP servera a koncových terminálov. V teórií sú najskôr popísané protokoly, ktoré sú potrebné pre vzájomnú komunikáciu vo VoIP. Následne je opísaný princíp fungovania protokolu SIP. V ďalšej časti sú načrtnuté nástroje slúžiace na analýzu SIP prevádzky. V jadre práce je venovaný popis nástrojom použitých pri realizácií siete, kde sa následne popísala ich inštalácia a konfigurácia. Na záver sa navrhla sieť, ktorá pozostávala z vybraných nástrojov, kde sa ukázali grafické ukážky, tie zachytávali monitorovací nástroj pri analyzovaní SIP prevádzky.
Key words:SIP, Kamailio, Homer 5

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited