Feb 17, 2020   1:04 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the Simatic PLC library for processing product references
Written by (author): Ing. Viktor Erős
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kopček, PhD.
Opponent:Ing. Martin Neštický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba knižnice pre PLC Simatic na spracovanie referencií výrobkov
Summary:Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie funkčného návrhu knižnice pre PLC Simatic na spracovanie referencií výrobkov. V prvej kapitole sa opisuje analýza súčasného stavu, definícia katalógu požiadaviek, teoretické poznatky týkajúce sa softvérového balíku Simatic TIA Portal V13 a jeho vývojových prostredí STEP 7 a WinCC, programovateľných logických automatov, metódy Poka-joke a FAT testovania. Obsahom druhej kapitoly je návrh fyzických komponentov, ich popis a parametre. Tretia kapitola obsahuje vyhotovenie návrhu riadiaceho programu (hardvérovú konfiguráciu, užívateľské konštanty, organizačný blok, funkčný blok, premenné funkčného bloku a dátový blok) a vypracovanie navrhnutých virtuálnych obrazoviek. V poslednej kapitole sa opisuje priebeh simulácie výsledného riadiaceho programu a jeho komunikácia s virtuálnymi obrazovkami.
Key words:HMI, riadiaci program, dátový blok, funkčný blok, TIA Portal

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited