May 27, 2020   3:46 p.m. Iveta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Use of the CRIBIS system for transfer pricing in chemical plants
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie systému CRIBIS na účely transferového oceňovania v chemických podnikoch
Summary:
Diplomová práca sa venuje praktickému uplatňovaniu legislatívy transferového oceňovania v činnosti ekonomických subjektov. Podstatou práce je vymedziť základné pojmy transferového oceňovania z ich legislatívneho hľadiska a na základe nadobudnutých znalostí overiť ich uplatňovanie v praxi. Transferová dokumentácia si vyžaduje náročný zber a analýzu dát, čo môže pre niektoré ekonomické subjekty predstavovať významný problém pri jej vypracovaní. Na základe nedostatočných informácií o vzájomných vlastníckych a obchodných vzťahoch sa ekonomické subjekty vystavujú riziku daňových kontrol a prípadných pokút za nesprávnu transferovú dokumentáciu. Cieľom práce je preukázať možný prínos systému Cribis pre ekonomické subjekty, ktoré sú podľa zákona povinné vypracovávať transferovú dokumentáciu. Pri súčasne sa sprísňujúcej legislatíve predstavuje systém Cribis, efektívny nástroj eliminácie nedostatkov a chýb pri vypracovaní transferovej dokumentácie.
Key words:transferové oceňovanie, účtovné výkazy, spriaznené osoby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited