Feb 18, 2020   9:05 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:NANOPARTICLES AND THEIR POTENTIAL FOR INHIBITION OF CANCER CELL GROWTH
Written by (author): Ing. Anna Grenčíková
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nanočastice ako možný spôsob inhibície rastu vybraných nádorových buniek
Summary:Napriek tomu, že metylénová modrá patrí medzi najlacnejšie a najdostupnejšie fotosenzibilizátory so schopnosťou generovať singletový kyslík vo vysokých kvantových výťažkoch, čím sa jej použitie stáva perspektívnym pre stále atraktívnejšiu fotodynamickú terapiu, jej praktická aplikácia je limitovaná rýchlou enzymatickou redukciou v biologickom prostredí. V predkladanej práci sa zaoberám jednoduchým spôsobom immobilizácie metylénovej modrej jej adsorpciou na povrch kremičitých a uhlíkatých nanomateriálov. Vniknutý nanokomplex vykazuje schopnosť bunkovej internalizácie, so zachovaním fotosenzibilizačného účinku, porovnateľného s voľnou formou farbiva, pričom jeho in vitro aplikácia vedie k fototoxicite voči vybranej línni tumorových buniek U87 MG. Schopnosť nanokomplexu generovať reaktívny singletový kyslík bola využitá i pri dočistení odpadových vôd. Prítomné mikropolutanty boli odstraňované kombináciou sorpcie a fotodegradácie účinkom aplikovaných nanočastíc, ktorých jednoduchá separácia zvyšuje atraktivitu metylénovej modrej z environmentálnych i ekonomických dôvodov.
Key words:metylénová modrá, nanomateriály, fototoxicita, fotodynamická terapia, nemocničná odpadová voda, tumorové bunky U87 MG

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited