Apr 2, 2020   11:26 a.m. Zita
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Nursery school
Written by (author): Ing. Veronika Podmanincová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Opponent:Ing. Daniel Urbán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Materská škola
Summary:Témou mojej diplomovej práce je realizačný projekt budovy materskej školy nachádzajúcej sa v Obci Bernolákovo. Škôlka je navrhnutá pre 120- 130 detí vo veku 3-6 rokov. má 2 nadzemné, 1 podzemné podlažie a podkrovie. Nadzemná časť je zhotovená z CLT panelov a podzemnú časť tvoria železobetónové nosné steny a murované priečky. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupné priestory, recepcia, šatne, hospodárske zázemie, kuchyňa a štyri triedy pre menšie deti. V druhom nadzemnom podlaží sú situované priestory pre deti v predškolskom veku, jedáleň a telocvičňa. Z priestorov jedálne je vstup na extenzívnu zelenú strechu. Podkrovie je určené len pre zamestnancov škôlky a v podzemnom podlaží sú umiestnené sklady a technické priestory. Súčasťou diplomovej práce sú tepelno-technické posúdenia fragmentov obvodového plášťa, vybraných detailov fasády, posúdenie energetickej hospodárnosti budovy a porovnanie dvoch variantov riešenia povrchových úprav telocvične z hľadiska priestorovej akustiky.
Key words:materská škola, realizačný projekt, priestorová akustika, tepelno-technické posúdenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited