Apr 7, 2020   9:00 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of a sewer network in the village of Štvrtok na Ostrove
Written by (author): Ing. Jakub Slabý
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Holubec, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh splaškovej stokovej siete v obci Štvrtok na Ostrove
Summary:Úlohou záverečnej práce bol návrh alternatívneho riešenia splaškovej stokovej siete v obci Štvrtok na Ostrove. Návrh uvedený v záverečnej práci je alternatívou k existujúcej stokovej sieti v obci. Stokovú sieť sme navrhli ako gravitačnú s niekoľkými prečerpávacími stanicami, ktoré boli nutné pre nepriaznivé sklony terénu. Odpadové vody z obce sú z koncovej šachty následne tlakovo prečerpávané do Čistiarne odpadových vôd v Šamoríne. V práci je obsiahnutý návrh sklonov, materiálov, priemerov potrubí a projektová dokumentácia stokovej siete.
Key words:Stoková sieť, Odpadová voda, Čistiareň odpadových vôd

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited