Jan 20, 2020   7:32 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mathematical Model for Estimation of Illicit Drugs Consumption from Sewage
Written by (author): Bc. Zoltán Bartók
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Matematický model výpočtu spotreby drog z analýzy splaškových odpadových vôd
Summary:Téma tejto bakalárskej práce je monitoring odpadových vôd a taktiež analýza spotreby štyroch nelegálnych drog vo vybraných mestách Slovenska. Prvá časť práce je teoretický prehľad o hlavných nevyhnutných podmienkach potrebných k monitoringu. Obsahuje krátky súhrn o odpadových vodách, o kanalizácií a o čistiarni odpadových vôd. Za tým nasleduje základná charakteristika vybraných legálnych a nelegálnych látok – drog, liekov resp. liečiv. Teoretická časť končí trendmi o užívaní vybraných nelegálnych látok v Európe – na základe európskych a svetových správ, prieskumov a literatúr. Experimentálna časť je venovaná analýze spotreby štyroch nelegálnych drog (konkrétne kanabis, kokaín, metamfetamín a MDMA) v siedmich vybraných mestách Slovenska (Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Banská Bystrica, Nitra a Trnava). Získané výsledky sú následne porovnané s európskymi mestami a normami.
Key words:drogy, monitoring, odpadové vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited