Jan 29, 2020   0:17 a.m. Gašpar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Levice Cultural Centre
Written by (author): Ing. Alexandra Földesiová
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Opponent:prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kultúrne centrum Levice
Summary:Predmetom mojej diplomovej práce bol urbanisticko – architektonický návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach. Jedná sa o budovu v historickom centre mesta na námestí ohraničenom meštianskymi domami z obdobia secesie. Mojim cieľom bolo vyriešiť urbanizmus tejto zóny, prepojiť námestie s pešími trasami centra, vyriešiť dopravnú situáciu v tejto oblasti, takisto vyriešiť statickú dopravu a problematiku parkovania v centre mesta, navrhnúť novú zástavbu na severnej časti tejto zóny a prepojiť ju s námestím. K samotnému návrhu prestavby som sa snažila pristupovať citlivo a zachovať, čo najviac pôvodných prvkov hlavne zo statického a konštrukčného hľadiska. No taktiež z architektonického hľadiska bolo mojim cieľom zachovať hlavné proporcie a kompozičné prvky, ktoré po dlhú dobu vytvárali výrazovo veľmi zapamätateľný obraz samotného centra mesta. Na druhej strane som však chcela do návrhu vniesť vlastný názor, použiť súčasné materiály a výrazové prostriedky. Nový kultúrny dom by sa mal stať centrom, ktoré bude spájať ľudí rôznych vekových kategórií, podporí ich záujem pre kultúru, literatúru a vzdelanie.
Key words:kultúra, urbanizmus, renovácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited