Jan 20, 2020   8:21 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of sustainable measures for the improvement of employees evaluation and remuneration in a industrial enterprise
Written by (author): Bc. Barbora Hudecová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Opponent:Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v spoločnosti KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je „Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v spoločnosti KONŠTRUKTA- TireTech, a. s. Obsahom práce je teoretické vymedzenie základných pojmov v oblasti hodnotenia a odmeňovania zamestnancov na základe odbornej domácej i zahraničnej literatúry a analýza súčasného stavu v uvedenej oblasti v spoločnosti KONŠTRUKTA – TireTech, a. s. Následne nasleduje jej vyhodnotenie a návrh opatrení na jej zlepšenie súčasného systému v podniku. Posledná časť práce sa zaoberá zhodnotením navrhovaných opatrení. Význam tejto práce spočíva v príspevku na zlepšenie riešení danej problematiky v uvedenom podniku.
Key words:zamestnanci, hodnotenie, odmeňovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited