Apr 7, 2020   10:07 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Activities Suggestion of Measures in the Process of Submitting Improvement Proposals in GGB Slovakia s.r.o.
Written by (author): Ing. Eva Rusiňáková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Opponent:Ing. Viera Gáťová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení v procese podávania zlepšovacích návrhov v podniku GGB Slovakia s.r.o.
Summary:Cieľom práce je navrhnúť opatrenia v procese podávania zlepšovacích návrhov v podniku GGB Slovakia s.r.o.. Obsahom práce je vysvetlenie pojmov manažment kvality, Kaizen, zlepšovací návrh a postup podávania zlepšovacích návrhov a následne prostredníctvom analýzy podniku a jeho postupov zistiť jednotlivé kroky postupu podávania zlepšovacieho návrhu a spokojnosť zamestnancov s postupmi podniku pri podávaní zlepšovacieho návrhu. Tá bola sledovaná prostredníctvom dotazníka a na základe analýzy odpovedí zamestnancov sa vypracovali návrhy opatrení.
Key words:manažment kvality, motivácia zamestnancov, zlepšovací návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited