Feb 28, 2020   1:41 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Phased array antennas
Written by (author): Ing. Ferdinand Vavrík, PhD.
Department: Institute of Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Opponent 2:Ing. Alica Rosová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Anténne fázové systémy
Summary:Dizertačná práca uvádza do problematiky anténnych fázových systémov. Po teoretickej stránke poskytuje ucelený pohľad na procesy prebiehajúce v rámci anténnych fázových systémov, ako je vzájomné ovplyvňovanie antén v systéme, schopnosť fokusácie a riadenia smeru vyžarovania elektromagnetickej energie. Práca sa primárne zameriava na anténne fázové systémy, v ktorých sa hodnota rozpätia medzi anténami pohybuje v rozsahu blízkeho reaktívneho elektromagnetického poľa. Za týmto účelom taktiež vysvetľuje rozloženie elektromagnetického poľa v okolí antény. V práci sú uvedené dva typy meraní, vykonaných v bezodrazovej komore. Prvý typ merania je meranie vplyvu vzájomného ovplyvňovania antén v anténnom systéme na koeficient odrazu antény. Týmto meraním sa preukázalo, že vzájomné ovplyvňovanie je najväčšie v rámci blízkeho reaktívneho elektromagnetického poľa. Druhým typom meraní bolo meranie vyžarovacej charakteristiky lineárnych a kruhových anténnych fázových systémov, kde sa ukázala dobrá zhoda medzi simulovanými a meranými dátami. Taktiež sa preukázala možnosť fokusácie a riadenia smeru vyžarovania elektromagnetickej energie anténnym fázovým systémom s rozpätím medzi anténami okolo stotiny vlnovej dĺžky.
Key words:vzájomná impedancia, Elektromagnetické pole v okolí antény, anténne fázové systémy, anténne sústavy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited