Feb 28, 2020   6:05 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:LED lighting in School Buildings with Lighting Control
Written by (author): Bc. Dalibor Adamec
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:LED osvetlenie v školských objektoch s riadením osvetlenia
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá využitím rôznych riadení osvetľovacích LED sústav v školských priestoroch. Sú tu spísané kvalitatívne a kvantitatívne parametre na osvetlenie vzdelávacích priestorov podľa STN EN 12464-1. V bakalárskej práci sa nachádza prehľad rôznych typov riadenia osvetlenia a ich vhodnosť použitia. Zameriava sa na potenciálne úspory pri riadení LED osvetlenia využitých v správnych priestoroch. Potenciálne úspory a spotreba energie bola ukázaná na príklade čo bola typická stredná škola s telocvičňou. Výsledky boli vyrátané pomocou rýchlej metódy a zdrojov teoretických hodnôt od poskytovateľa LED svietidiel a riadenia sústav. Tieto výsledky sú porovnávané medzi sebou či sa teoretické a vyrátané hodnoty podľa rýchlej metódy aspoň približne zhodujú.
Key words:LED svietidlá, riadenie osvetlenia, potenciálne úspory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited