Dec 9, 2019   1:02 a.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of lightning system in industrial areas
Written by (author): Ing. Marek Šimášek
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Opponent:Ing. Michal Barčík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh osvetlenia priemyselných priestorov
Summary:Diplomová práca je zameraná na návrh osvetlenia priemyselných priestorov. Konkrétne návrhy osvetlenia priemyselnej haly, v ktorej sú umiestnené regály na uskladnenie tovaru. V úvodnej časti približujeme základné kvalitatívne parametre osvetlenia. V nasledujúcich častiach sa venujeme vlastnému návrhu osvetlenia, pričom berieme do úvahy problematiku núdzového osvetlenia. Cieľom práce je navrhnúť dve osvetľovacie sústavy s rozličnými svetelnými zdrojmi tak, aby spĺňali požiadavky podľa normy STN EN 12464-1. Výsledkom práce je určiť, ktorá z osvetľovacích sústav je z hospodárneho hľadiska menej nákladná a súčasne bude spĺňať požiadavky podľa spomínanej normy.
Key words:návrh osvetlenia, udržiavací činiteľ, hospodárnosť osvetlenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited