Jan 20, 2020   1:52 p.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Colorimetric analysis of white LED sources
Written by (author): Ing. Marek Krajčovič
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jana Raditschová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza kolorimetrie bielych LED zdrojov
Summary:Práca sa zaoberá problematikou hodnotenia farebného podania. Práca sa skladá z 5 častí. Prvá kapitola obsahuje základnú teóriu kolorimetrie. Druhá a tretia kapitola popisuje súčasný spôsob hodnotenia indexu podania farieb a nové spôsoby (CQS, Ra2012, MCRI) hodnotenia farieb. Štvrtá kapitola je praktickou častou, kde sa z nameraných alebo nasimulovaných spektrálnych charakteristík vypočítajú jednotlivé hodnotenia. Posledná časť analyzuje výsledky a navrhuje zlepšenia súčasnej metódy hodnotenie farieb.
Key words:LED, Index podanie farieb, Kolorimetria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited