Jul 12, 2020   8:19 p.m. Nina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Back up of the devices for overvoltage protection
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Istenie prístrojov na ochranu pred prepätím
Summary:
V tejto diplomovej práci sa oboznámime s problematikou prepätí. Najprv sa zaoberáme vznikom prepätia, jeho rozdelením a vniknutím do zariadení. Ďalej sa budeme zaoberať konštrukciou a typickými parametrami prepäťových ochrán. V práci sa zaoberám istením prepäťových ochrán s reálnymi poistkami a ističmi ktoré sa nachádzajú bežne v elektrických rozvodoch v domácnostiach. Nájdeme tu ďalej aj progresívnejšie riešenia konštrukcie prepäťových ochrán od niektorých výrobcov, najmä s integrovaným istením. Nakoniec vykonáme experimenty impulzným a výbojovým prúdom na jednomodulových a jeden a pol modulových ističoch. Meraniu podrobíme aj nové riešenia SPD s integrovanou ochranou.
Key words:
prepätie, prepäťová ochrana, istenie prepäťových ochrán, elektronické prvky prepäťových ochrán, integrované istenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited