Feb 18, 2020   8:51 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Personal care products as environmental contaminants
Written by (author): Ing. Adriána Hlavatovičová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Opponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výrobky osobnej starostlivosti o zdravie ako kontaminanty životného prostredia
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium stability výrobkov osobnej starostlivosti o zdravie v životnom prostredí. Prvá kapitola obsahuje všeobecné vedomosti a základné informácie o výrobkoch osobnej starostlivosti o zdravie v životnom prostredí. Ďalej sa zaoberá všeobecnými vlastnosťami výrobkov osobnej starostlivosti a ich základným rozdelením. Druhá kapitola zahŕňa hygienicko – ekologické aspekty a toxicitu prípravkov základnej hygieny, dezinfekčných a antiseptických prostriedkov, repelentov a konzervačných prísad, kozmetiky, prípravkov s UV filtrami a kozmetických prípravkov obsahujúcich nanočastice. V tretej kapitole sú zahrnuté analytické metódy pre stanovenie obsahu výrobkov osobnej starostlivosti v prostredí. Posledná kapitola je praktická časť, kde sa nachádzajú postupy, výsledky a interpretácia výsledkov.
Key words:výrobky osobnej starostlivosti o zdravie, toxicita, životné prostredie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited