Jan 29, 2020   0:47 a.m. Gašpar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Exploitation satellite mission Sentinel-1 in radar interferometry
Written by (author): Ing. Martin Leško
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Papčo, PhD.
Opponent:Mgr. Peter Ondrejka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie družicovej misie Sentinel-1 v radarovej interferometrii
Summary:Predmetom diplomovej práce je informovať čitateľa o progresívnej metóde diaľkového prieskumu - o technológii permanentných odrážačov (Permanent Scatterer) PSInSAR. V teoretickej časti je uvedená základná teoretická charakteristika radarovej interferometrie využívajúcej technológiu InSAR (radar so syntetizujúcou apertúrou). Práca ponúka čitateľovi popis teoretických aspektov technológie PSInSAR a charakteristiku družicových misií Sentinel, ktoré sú jadrom rozsiahleho vesmírneho programu Copernicus. Praktická časť práce zahŕňa praktický experiment z prostredia mesta Košice, spracovaný prostredníctvom softvéru SARPROZ. Kvôli lepšiemu pochopeniu spracovania sa v tejto časti nachádzajú stručné popisy jednotlivých krokov spracovania. Záver práce oboznamuje čitateľa s výsledkami spracovania
Key words:Copernicus, index amplitúdovej stability, PSInSAR, Sentinel-1

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited