Aug 15, 2020   3:49 a.m. Marcela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Conceptual design of car lift for minor car service
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Koncepčný návrh zdviháku pre malý autoservis
Summary:
Cieľom mojej bakalárskej práce je koncepčný návrh zdviháku s nosnosťou do 2,5 tony a výškou zdvihu 1800 mm. Začiatok práce charakterizuje malý autoservis a ďalej uvádza základné typy zdvihákov a navijakov, ich výhody, nevýhody a legislatívne požiadavky na konštrukciu. V hlavnej časti sa práca venuje môjmu vlastnému návrhu, základnému funkčnému výpočtu mechanizmu, statickému výpočtu zdvíhacieho zariadenia a jeho technickej dokumentácií. Najdôležitejšími požiadavkami pre vytvorenie koncepčného návrhu zdviháku sú bezpečnosť, jednoduchosť a univerzálnosť.
Key words:
koncepčný návrh, zdvíhacie zariadenie, zdvihák, malý autoservis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited