Feb 25, 2020   7:35 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of quality management methods used in the production process
Written by (author): Ing. Blažej Petrík
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Opponent:Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komparácia metód manažérstva kvality využívaných vo výrobných procesoch
Summary:Cieľom práce bolo urobiť komparáciu metód manažérstva kvality a nájsť najvhodnejšie metódy ktoré sú využívané vo výrobnom procese. Prvá časť práce je venovaná histórii manažérstva kvality a jeho uplatňovaniu vo výrobnom procese. Druhá časť obsahuje prehľad metód MK. Ďalšia časť práce je opis vybraných štatistických a analyticko-syntetických metód manažérstva kvality. Posledná časť práce je prieskum využívaných metód vo firmách, ktoré dodávajú súčiastky pre automobilový priemysel. Na základe tohto prieskumu boli jednotlivé metódy porovnávané a následne vybraté najvhodnejšie a najpoužívanejšie metódy MK vo výrobnom procese.
Key words:manažérstvo kvality, kvalita, metódy manažérstva kvality

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited