Apr 7, 2020   9:12 a.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The use of FMEA in the company MSM Martin, s. r. o., plant Trenčín
Written by (author): Ing. Silvia Urbánková
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie metódy FMEA v podniku MSM Martin, s.r.o., prevádzka Trenčín
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce je analyzovanie procesu montáže BVP v spoločnosti MSM Martin, s. r. o., prevádzka Trenčín a výber najkritickejšieho procesu. Pre tento proces bol navrhnutý procesný formulár FMEA a následne bola zrealizovaná analýza príčin a dôsledkov. V teoretickej časti práce bude identifikovaná koncepcia ISO a okrem metódy FMEA v nej budú identifikované aj ďalšie súvisiace metódy, ktoré nám pri realizácie FMEA analýzy pomôžu lepšie identifikovať vybraný proces. Praktická časť práce nám priblíži spoločnosť MSM Martin, s. r. o., prevádzka Trenčín, jej výrobný program a procesy, ktoré prebiehajú v spoločnosti. V ďalších kapitolách bude metóda FMEA aplikovaná a následne budú vyhodnotené prínosy pre spoločnosť.
Key words:Ishikawa diagram, Paretov diagram, procesný formulár, rizikové prioritné číslo, FMEA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited