Jan 26, 2020   4:14 p.m. Tamara
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of Digital Camcorder
Written by (author): Bc. Matej Zbončák
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Opponent:doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Design videokamery
Summary:ABSTRAKT Hlavnou témou záverečnej práce je vytvorenie návrhu digitálnej videokamery s integrovaným fotoaparátom. Konkrétne sa zameriava hlavne na dynamické a extrémne športy. Cieľom tejto práce je zostrojiť inovatívny návrh kamery s ohľadom na funkčnú, ergonomickú a estetickú stránku. Vo svojom úvode spracováva poznatky z histórie amatérskej a filmovej kamery, samotnej technológie kamery a v neposlednom rade z osobných skúseností a taktiež zo súčasného stavu konkurenčných produktov na trhu s cieľom aplikovať výhody do nového navrhovaného produktu. Záverečná časť obsahuje zhmotnenie idei, návrh dizajnu a podrobne sa venuje technickým parametrom kameri, vlastnostiam kameri a ergonómii.
Key words:kamkordér, širokouhlá mini kamera,, duálny kamerový systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited